Onaylanan Bildiriler

Bildiri ID Başlık Yazar/Yazarlar
120 Greko-Romen ve Serbest Stil Güreşçilerinde Cross Fit Antrenmanlarının Anaerobik Güç ve Dinamik Dengeye Etkisi Mert ÇALOĞLU, *Oğuzhan YÜKSEL,
20 Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerinin Sigara ve Alkol kullanım Durumlarının Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Yaşam Kalitelerine Etkisinin İncelenmesi (Antalya İli Örneği) *Alparslan Gazi AYKIN, Mehmet Ali ÖZTÜRK, F. Pervin BİLİR,
34 Takım ve Bireysel Branşlardaki Sporcuların Beden Algılarının Karşılaştırılması *Ünsal Tazegül, Özbay GÜVEN,
26 Akademik PersonelinSerbest Zamanlarında Sıkılma Algıları ve Boş Zaman Engelleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi *Hüseyin ÖZTÜRK
33 BADMİNTON BRANŞINDAKİ SPORCULARIN NARSİSİZM DÜZEYLERİ VE BEDEN ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ *Ünsal Tazegül
36 10-12 Yaş Çocuklarda Denge Egzersizlerinin Sürat ve Çevikliğe Etkisi *Nebahat Eler
39 Kadın ve Erkek Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Optimal Performans Duygu Durumlarının Karşılaştırılması *Bülent Ağbuğa
37 TÜRKİYE’DE SAĞLIK ALANINDA WELLNESS KAVRAMI: LİTERATÜR İNCELEMESİ *ŞERİFE ZEHRA ALTUNKÜREK
38 ORTAOKUL VE İMAM-HATİP ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYALLEŞMESİNE BEDEN EĞİTİMİ DERSİNİN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI (ANKARA ÖRNEĞİ) Latif AYDOS, *Hilal ÇAR,
40 SPOR EĞİTİMİ ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Atilla PULUR, *Bekir ÇAR,
41 HERKES İÇİN SPOR VE WELLNESS PROGRAMLARININ ÜNİVERSİTELERDE SPOR VE SAĞLIĞIN GELİŞİMİNDEKİ ÖNEMİ *BURCU KIVRAK
51 BİZANS İMPARATORLUĞUNDA SPORTİF VE REKREATİF OYUNLAR *Engin DERMAN, Sevcan YILDIZ,
50 SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ÖĞRENCİLERİN CİNSİYET DEĞİŞKENİNE GÖRE ÖFKE DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ *Kazım NAS, Veysel TEMEL,
49 ÖĞRETMENLERİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN OLUMLU DÜŞÜNME DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ *Veysel TEMEL, Kazım NAS,
54 LİTERATÜRDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İLE YAPILAN ÇALIŞMALARDA WELLNESS (İYİLİK HALİ)'NE BAKIŞ ŞERİFE ZEHRA ALTUNKÜREK, *GÖZDE TUĞÇE YALABAÇOĞLU,
55 ERKEK YÜZÜCÜLERDE YÜZME PERFORMANSINA ETKİ EDEN BAZI ANTROPOMETRİK DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ Emin ÖZTOP, *Halit EGESOY,
56 EĞİTİM FAKÜLTESİ VE SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN UZAMSAL GÖRSELLEŞTİRME VE UZAMSAL KAYGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Sümmani EKİCİ, Gönül Babayiğit İrez, Özcan Saygın, *Ali Gürel Göksel, Yasin Yıldız,
57 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖZSAYGI - ERTELEME DAVRANIŞLARINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Sümmani EKİCİ, *Oruç Ali UGUR, Tekin ÇOLAKOĞLU,
58 Antrenmanlı ve Sedanter Erkek Bireylerde ADMA Düzeyinde Aerobik Egzersizin Etkisinin Değerlendirilmesi *Sermin Algül, Oğuz Özçelik,
59 15 Yaş Altı Erkek Badmintoncularda Sayı Kazandıran ve Hatalı Yapılan Vuruşların Bölgelere Göre Analizi *Mehmet Fatih YÜKSEL
60 Elit Kadın Haltercilerde Maksimal Kuvvet Antrenmanının Hematolojik Parametreler Üzerine Etkisi Kenan ERDAĞI, *Mehmet Fatih YÜKSEL, Tarık SEVİNDİ,
61 Sağlıklı Yaşam için Fonksiyonel Spor Aletleri ile Egzersizler *Mürsel Bilçer
62 BASKETBOLCU ERKEK ÇOCUKLARIN AEROBİK KAPASİTELERİNİN VE ANAEROBİK GÜÇLERİNİN SEDANTER AKRANLARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI *Metin TAN, Ö.Alpaslan GENÇAY, Yunus GÜR,
63 Adölesan erkek futbolcularda fiziksel özellikler ile farklı sprint mesafelerdeki ortalama süratin yaşa bağlı değişimi *Gülşen DOĞAN, Dilek SEVİMLİ,
64 Alzheimer Hastalarında 12 Haftalık Fiziksel Aktivitenin Serotonin ve B12 Vitaminine Etkisi *Seda ÇAĞLAR, Erkut TUTKUN,
65 Spor Eğitimi Veren Fakülteler ve Yüksekokullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Basketbola Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi. Emre ALKAÇ, *Mehmet DEMİREL,
66 İmam Hatip Okulları ile Normal Okullarda Öğrenim Gören Ortaokul Öğrencilerin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi (Ankara İl Örneği). Tuğba ISLICIK, *Mehmet DEMİREL,
67 Güreşte Küreselleşme Sürecinin Farklı Boyutlarda İncelenmesi *Recep Nur UZUN, Osman İMAMOĞLU, Mehmet Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL, Musa ÇON, Nurullah ÖĞRETEN, Levent CEYLAN,
69 10-13 YAŞ TAEKWONDOCULARDA ELEKTRONİK YELEK VE OYUNLAŞTIRMANIN PERFORMANSA ETKİSİ *Duygu Sevinç, Mergül Çolak,
70 Bir Yıllık Feldenkrais Egzersiz Programının Yaşlıların Kemik Yapım ve Yıkım Belirteçlerine Etkisi *Servet ÖZORUÇ, Dilek SEVİMLİ, Umut KÖKBAŞ, Ahmet DOĞANAY, Levent KAYRIN,
71 Bir Yıllık Feldenkrais Egzersiz Programının Yaşlılarda A, C,E ve B Grubu Vitamin Değerleri Üzerine Etkisi *Servet ÖZORUÇ, Dilek SEVİMLİ, Umut KÖKBAŞ, Ahmet DOĞANAY, Levent KAYRIN,
72 YAŞAM BOYU SPOR BAĞLAMINDA KADINLARIN SPORA YÖNELMESİNDE ETKİLİ OLAN UNSURLAR Sibel ARSLAN, *Tuğçe ÇALILIK,
73 Farklı Lise Türlerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Sosyal Görünüş Kaygısı ve Benlik Saygı Düzeylerinin İncelenmesi Yunus Emre YARAYAN, Emre SERİN, *Musa ŞAHİN,
74 KAZIM KARABEKİR’İN KURTULUŞ SAVAŞI YILLARINDA YÜRÜTMÜŞ OLDUĞU GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ *ÜLKÜ YILDIZ
75 ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNDE DÜZENLİ FİZİKSEL AKTİVİTE VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLİŞKİSİ *Mehmet Emin YILDIZ
76 KADIN FUTBOLCULARDA KOR ANTRENMANLARIN BAZI FİZYOLOJİK DEĞİŞKENLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ *Halit EGESOY
77 ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIM VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN ROLÜ Asuman KARAKAYA, *Osman GÖDE, Halit EGESOY,
78 BASKETBOLCULARIN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARININ BAZI DEMOĞRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE İNCELENMESİ *KAMIL BOGAC ISKENDER, hüseyin öztürk, selahattin koç, zeynep yılmaz öztürk,
79 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN REKREATİF ETKİNLİKLERE KATILIM ENGELLERİNİN BELİRLENMESİ KAMIL BOGAC ISKENDER, hüseyin öztürk, *selahattin koç, zeynep yılmaz öztürk,
80 Takıma İlişkin Elde Edilebilir Sosyal Destek Ölçeği: Türkçe Uyarlaması, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması *Ender ŞENEL, Mevlüt YILDIZ, Mehmet ULAŞ,
81 Aerobik egzersize bağlı metabolik stresin antrenmanlı deneklerde nesfatin-1 üzerine olan etkilerinin belirlenmesi *Çağrı Özdenk, Oğuz Özçelik,
82 Kuvvet antrenmanlarında hareketin yapılış hızının kuvvet ve hipertrofi üzerine etkisi *Gürcan ÜNLÜ, Ömer Batın Gözübüyük, Settar KOÇAK,
83 Karate Hakemlerinin Stres Faktörlerinin Değişkenlere Göre Belirlenmesi ve Empatik Eğilim ile İlişkisinin İncelenmesi Ebru Araç ILGAR, *Bekir Barış CİHAN,
84 Spor Yaralanmalarını Önlemede Giyilebilir Teknoloji Anıl Işık, *Gürcan Ünlü,
86 Hentbol Hakemlerinin Yıldırma Davranışlarına Maruz Kalma Düzeylerin İncelenmesi *Serkan HACICAFEROĞLU, Burhanettin HACICAFEROĞLU,
87 Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Çalışanlarının Yıldırma Davranışlarına Yönelik Algılarının İncelenmesi *Serkan HACICAFEROĞLU, Burhanettin HACICAFEROĞLU,
88 DENİZLİ SÜPER AMATÖR LİGİNDE OYNAYAN FUTBOLCULARIN SALDIRGANLIK DAVRANIŞLARININ İNCELENMES şükrü ayhan, *izzet uçan, sibel tetik, uğur dündar, süleyman gönülateş, mehmet ali öztürk,
89 Beden Eğitimi Ve Spor Bölümlerindeki Öğrencilerin Giriş Mülakat Puanları, YGS Sınavı Başarı Düzeyleri Ve Çoklu Zeka Alanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Sibel TETİK, Kerim DÜNDAR, Duygu SEVİNÇ, *Uğur DÜNDAR,
90 BOULDERİNG İLE UĞRAŞAN SPORCULARIN SAKATLIK PROFİLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Erkan ÇETİNKAYA, *Halil TANIR, Emrah ATAY, Ali ŞENKAYNAĞI,
91 Sayısal Ve Sözel Alanlarda Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Karşılaştırılması *Tuğba SÖZEN, Cafer BARAK,
92 Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Değerlendirme Durumlarına Göre Bilişsel Esneklik Düzeylerinin İncelenmesi *Tebessüm AYYILDIZ DURHAN, Beyza Merve AKGÜL, Şenol GÖRAL, Suat KARAKÜÇÜK,
93 Rol Model olarak Başarılı Kadın Sporcular *Tennur Yerlisu Lapa
94 Antrenmanlı Erkek Bireylerde NADPH Oksidaz Düzeyinde Sabah ve Gece Yapılan Akut Aerobik Egzersizin Etkisi *Sermin Algül, Oğuz Özçelik,
95 9 Haftalık Elastik Bant Egzersizlerinin Fiziksel Parametreler Üzerine Etkisinin İncelenmesi *Duygu SEVİNÇ, Sibel TETİK,
96 Zihinsel engelli ergenlerde spor katılımının denge ve koordinasyon yeteneğine etkisi *Şehmus ASLAN, Bilge BAŞAKÇI ÇALIK, Suat EREL, Ummuhan BAŞ ASLAN,
97 Düşük, Orta ve Yüksek Yoğunluklu Sabit Yük Egzersizlerin Erkek Bireylerde Karbonhidrat YakımınaEtkisi Sermin ALGÜL, *Seda UĞRAŞ,
98 DEĞİŞİK FAKÜLTELERDEKİ AMATÖR SPORCULARIN GÜDÜLENME DURUMLARI *Recep Nur UZUN, Osman İMAMOĞLU, Mehmet ÇEBİ, Yener AKSOY, Ömer Şahin ÖZDEMİR, Levent CEYLAN,
99 KARATE SPORCULARININ DUYGUSAL ZEKÂ, KAYGI VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Okan AKSU, *Nigar YAMAN, Fatih YAŞARTÜRK, Murat KUL, Gülten HERGÜNER,
100 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ *Mücahit DURSUN, Erdoğan TOZOĞLU, Öner GÜLBAHÇE, Abdulvahit DOĞAR, Gökhan BAYRAKTAR, Muhammet POLAT,
101 KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ VE İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ *A. Vahit DOĞAR, Erdoğan TOZOĞLU, Mücahit DURSUN, Hasan Ceyhun CAN,
103 Öğretmenlerin Serbest Zaman Tutumlarının Yaşam Doyumlarına Etki Eden Bazı Değişkenlerin İncelenmesi *AYŞE ÇAKIRLAR, Fikret SOYER, Gülten HERGÜNER,
104 Elit Erkek Dövüş Sporcularında Foam Roller Kullanılarak Kendi Kendine Gerçekleştirilen Myofasial Gevşetme Egzersizlerinin Dinamik Postüral Kontrol, Esneklik ve Sprint Performansı Üzerine Artan Etkisi *BAHAR ATEŞ, ÖZLEM ORHAN, EBRU ÇETİN, İMDAT YARIM,
105 TÜRK ELİT DÖVÜŞ SPORCULARINDA TAHMİNİ GÜÇ, ESNEKLİK, HIZ ve DİNAMİK POSTÜR KONTROLÜ *ÖZLEM ORHAN,   BAHAR ATEŞ,   EBRU ÇETİN,
106 İLKÖĞRETİM OKULLARINDA SAĞLIKLA İLGİLİ BEDEN EĞİTİMİ PROGRAMININ ÖĞRENCİLERİN FİZİKSEL UYGUNLUK DÜZEYLERİNE ETKİSİ Hady NABİZADEH KHAYYAT, *İMDAT YARIM,
107 FARKLI SPOR BRANŞLARINDAKİ SPORCULARIN AEROBİK KAPASİTESLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI EBRU ÇETİN, *İMDAT YARIM, MEHMET FATİH AKAY, BAHAR ATEŞ,
108 GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONELİN İŞ MEMNUNİYETİ VE YAŞAM KALİTESİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Ali AĞILÖNÜ, T. Osman MUTLU, Tuğba Ayman ÇELİK, *Asil ÇETİNKAYA,
109 ÇOCUKLARDA MOTOR BECERİNİN FARKLI TESTLER İLE BELİRLENMESİ *Zait Burak AKTUĞ
110 FUTBOLCU ÇOCUKLARIN ŞUT HIZLARI İLE MOTOR BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ *Rüçhan İRİ
111 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CİNSİYETLERİ ROMANTİK İLİŞKİ DURUMLARI VE SOSYAL AĞ KULLANIMLARINA GÖRE ETKİLEŞİM KAYGISI VE SOSYAL DESTEK ALGILARININ İNCELENMESİ Osman GÖDE, *Gülen VURAL, Halit EGESOY, Yılmaz ERBAY, Oğuzhan AVCI,
116 YÜZÜCÜLERDE TRX İLE YAPILAN 8 HAFTALIK KUVVET ÇALIŞMALARININ 100M SIRT ÜSTÜ YÜZME PERFORMANSINA ETKİSİ Muratcan CAMGÖZ, *Gazanfer Kemal GÜL, Müge SARPER KAHVECİ, Gönül AK,
117 ÖZEL HAZIRLIK DÖNEMİNDEKİ 14 YAŞ ERKEK YÜZÜCÜLERİN 4 HAFTALIK PLİOMETRİK ÇALIŞMALARININ 50M SIRT PERFORMANSINA ETKİSİ *Müge SARPER KAHVECİ, Muratcan CAMGÖZ, Gönül AK,
118 Genç Futbolcularda Pliometrik Egzersizlerin Mücadele Gücüne Ve Agresifliğe Etkisi Hayrettin GÜMÜŞDAĞ, *Bekir Barış CİHAN,
119 240, 120 VE 60°/sn’ LİK İZOKİNETİK HIZLARDA YAPILAN GÜÇLENDİRME ANTRENMANININ KAN BASINCI VE DAMAR SERTLİĞİ ÜZERİNE AKUT ETKİSİ Gülin FINDIKOĞLU, Burak ÖZKAN, *Ayşegül YAPICI,
143 Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Serbest Zamanda Sıkılma Algıları ve Serbest Zaman Fiziksel Aktivite Kısıtlayıcıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi *Merve KARAMAN, Akan BAYRAKDAR, Metin YAMAN, Erdal ZORBA, Mehmet GÜÇLÜ, Zeynep AYDOĞAN,
121 SHORT TRACK SPORCULARININ SAHTE BENLİK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Erdoğan TOZOĞLU, Mücahit DURSUN, *Abdulvahit DOĞAR, Duygu KAN, Gökhan BAYRAKTAR,
122 Spor yapan ve spor yapmayan görme engellilerin benlik saygısı düzeyinin karşılaştırılması *Şehmus ASLAn, Ummuhan BAŞ ASLAN, Bilge BAŞAKÇI ÇALIK, Elif GÜR KABUL,
123 BEDEN EĞİTİMİVE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİN YABANCI DİL KAYGILARININ İNCELENMESİ *Zekeriya GÖKTAŞ, Alpkaan KİLCİ, Nahit ÖZDAYI,
124 ÜYELER GÖZÜYLE FİTNESS ANTRENÖRLERİNİN LİDERLİK TARZLARININ İNCELENMESİ *Abdurrahman KIRTEPE, Fatih Mehmet UĞURLU, Atalay GACAR,
128 SPOR YAPAN BİREYLERİN RUHSAL SAĞLIK DURUMLARININ BELİRLENMESİ Metin Şahin, *Neslihan LÖK, Kerime BADEMLİ, Büşra Kayaaslan, Sefa LÖK,
125 KADIN SPOR VE TOPLUMSAL FARKINDALIK *GÜLTEN HERGÜNER
126 SPORCULARIN ETKİLİ İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİ VE İNTERNET BAĞIMLILIĞI İLE İLİŞKİSİ Metin Şahin, *Sefa LÖK,
127 Üniversite Öğrencilerinde Toplumsal Duyarlılık *Tebessüm AYYILDIZ DURHAN, Beyza Merve AKGÜL, Suat KARAKÜÇÜK,
129 ANTRENÖR ADAYLARININ LİDERLİK DAVRANIŞ ALGILARININ İNCELENMESİ F. PERVİN BİLİR, *NURŞEN ŞAHİN, LEVENT SANGÜN,
130 Oyunculuk Bölümü Öğrencileri ile Opera Bölümü Öğrencilerinin Solunum Fonksiyonlarının Karşılaştırılması Alper KAZANCIOĞLU, *Sibel TETİK, Kerim DÜNDAR, Uğur DÜNDAR,
131 Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin Rekreasyonel Aktivitelere Katılımlarının, Rekreasyonel Aktivitelerden Elde Ettikleri Faydaların Ve Mutluluk Düzeylerinin İncelenmesi *Muhammet Nuh DOĞAN, Beyza Merve AKGÜL, Suat KARAKÜÇÜK,
132 FUTBOLCULARDA CORE ANTRENMANI VE DENGE İLİŞKİSİ *İsmail ALPŞAHİN, Bekir MENDEŞ,
133 Futbolculara Uygulanan 8 Haftalık Core Antrenman Programının Denge, Çeviklik Ve Sıçrama Performansları Üzerine Etkisi *Engin Güneş ATABAŞ, Ayşegül YAPICI, Gülin FINDIKOĞLU,
134 Fiziksel Aktiviteye Katılımda Mekân Seçimi ve Katılımı Engelleyen Unsurların İncelenmesi: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kampüsü *Tolga Beşikçi, Kadir Yıldız, Hayati Özcan, Pınar Güzel,
135 Ciddi Boş Zaman Perspektifine Göre Gönüllülük: Gençlik Liderleri Örneği Utku IŞIK, Arslan KALKAVAN, *Ümit Doğan ÜSTÜN,
136 HAKEMLER İÇİN MESLEKİ HAZ ÖLÇEĞİ-HİMHÖ *Aydın KARAÇAM, Atilla PULUR,
137 AEROBİK ANTRENMANLAR İLE KUVVET ANTRENMANLARININ BİOELEKTİRİKSEL İMPEDANS YÖNTEMİ İLE VÜCUT KOMPOZİSYONU ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI *Niyazi Sıdkı ADIGÜZEL, Aydın KARAÇAM, Umut CANLI,
138 FEMİNİST TEORİLER, TOPLUMSAL CİNSİYET VE SPOR *Pınar YAPRAK KEMALOĞLU
139 12-14 Yaş Ortaokul Öğrencilerinde Beslenme, Fiziksel Aktivite ve Obezite İlişkisinin İncelenmesi Soner KARADENİZ, *Sema CAN,
140 TAEKWONDO VE FAİR PLAY *Mikail TEL
141 FUTBOL HAKEMLERİNİN DEĞERLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Eyüp Bozkurt, *Mikail TEL, Ramazan ERDOĞAN, Atakan AKSU,
142 SPORDA BATIL DAVRANIŞ: ELİT DÜZEY GÜREŞÇİLERİN BATIL İNANÇ VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Yeliz ERATLI ŞİRİN, Tayfun ŞİRİN, *Özge Deniz AYDIN,
144 BİREYSEL VE TAKIM SPORCULARININ SERBEST ZAMANDA SIKILMA ALGISI VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Sevim Handan YILMAZ, Gürkan ELÇİ, *Fatih YAŞARTÜRK, Meliha UZUN, Nigar YAMAN,
145 Google ve Youtube’da 2017 yılında sağlık ve fiziksel aktivite terimlerinin aranma oranlarının karşılaştırılması Mehmet Akif Ziyagil, *Ferhat BUYUKKALKAN, Aytekin Hamdi Başkan,
146 Türkiye’de Sporda Kadın ve Engeller: Deneyimler ve Gelecek için Öneriler *Nilgül Ertekin
147 Serbest Zamanda Algılanan Özgürlük ve Utangaçlık Düzeylerinin Rekreatif Aktivitelere Katılımla Bağlantılı Olarak İncelenmesi Evren Tercan Kaas, *Mustafa Haluk Çerez,
148 Sporcuların kişilik özelliklerinin Fair-play davranışına etkisinin incelenmesi Ercan ZORBA, *Esma TEKE,
149 Üniversite Öğrencilerinde Serbest Zamanda Algılanan Özgürlük, Psikolojik Dayanıklılık ve Yaşam Tatmini Düzeylerinin Incelenmesi *Evren TERCAN KAAS, Mustafa Haluk Çerez, Pervin Taş,
150 SKECHERS-GO RUN 2 SPOR AYAKKABISI REKLAMININ GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ Hakan ÜNAL, Ali Çevik, *SÜMMANİ EKİCİ,
151 TÜRKİYE OLİMPİK HAZIRLIK MERKEZLERİNE (TOHM) DEVAM EDEN SPORCULARIN KARAR VERME STİLLERİNİN BELİRLENMESİ *Merve AY, Turgut KAPLAN,
152 TÜRK HAVA YOLLARI (A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI) REKLAMININ GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ Ali Çevik, Hakan ÜNAL, *SÜMMANİ EKİCİ,
153 SPOR AYAKKABISI VE KARBON AYAK İZİ Hakan ÜNAL, *Ümit Çolakoğlu,
154 Farklı Branşlara Uygulanan 6 Haftalık Fonksiyonel Antrenmanın Bazı Motorik Özelliklere Etkisi *Sibel DÜNDAR, Ayşegül YAPICI, Engin Güneş ATABAŞ, Gülin FINDIKOĞLU,
155 SÜRDÜRÜLEBİLİR SPOR TESİSLERİ Hakan ÜNAL, *Ümit Çolakoğlu,
156 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Sportmenliğe Yönelik Tutumlarının İncelenmesi *Alp Kaan Kilci, Zekeriya Göktaş, Nahit Özdayı,
157 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Medyadaki Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi *Alp Kaan Kilci, Zekeriya Göktaş,
163 TÜRK ERKEK U-20 BUZ HOKEYİ MİLLİ TAKIMININ SOMATOTİP YAPISININ İNCELENMESİ Gökmen KILINÇARSLAN, Harun GENÇ, *İdris KAYANTAŞ, Akan BAYRAKDAR,
159 Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi *SERBAY KAYA, ZEKERİYA GÖKTAŞ, ALP KAAN KİLCİ, NAHİT ÖZDAYI,
162 Kurumsal Aktif Yaşam *ELCIN ARIKANER, F. PERVİN BİLİR,
160 Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi *SELÇUK AKIN, NAHİT ÖZDAYI, Zekeriya GÖKTAŞ, Alp KAAN KİLCİ, SERBAY KAYA,
161 ÖĞRENCİLERİN YAŞAM KALİTE DÜZEYLERİNİN CİNSİYETE GÖRE İNCELENMESİ *Gülçin Gözaydın, Abdulmenaf KORKUTATA, Özlem KESKİN,
164 KIZ VE ERKEK ÖĞRENCİLERİN BASKETBOL YETENEK DÜZEYLERİ VE BAZI PERFORMANS ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Gökmen KILINÇARSLAN, Harun GENÇ, Akan BAYRAKDAR, *İdris KAYANTAŞ,
165 TÜRK VE IRAKLI SEDANTER ERKEK ÇOCUKLARIN FİZİKSEL UYGUNLUK DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI *Harun GENÇ, Ghazwan Karaem Ali, Gökmen KILINÇARSLAN,
166 KIZ VE ERKEK ÖĞRENCİLERİN BAZI PERFORMANS ÖZELLİKLERİ İLE HENTBOL YETENEK SEVİYELERİNİN ARAŞTIRILMASI *Harun GENÇ, Gökmen KILINÇARSLAN, İdris KAYANTAŞ, Akan BAYRAKDAR,
167 REKREASYONEL FAALİYETTE SANAT TERAPİSİ Gülten İMAMOĞLU, Özlem DEMİRTAŞ, *Osman İMAMOĞLU,
168 SANATSAL TASVİRLERDE BAZI SPORLARIN KÖKENLERİ Gülten İMAMOĞLU, Süleyman GÖNÜLATEŞ, *Osman İMAMOĞLU,
169 FUTBOL HAKEMLERİNİN FARKLI EGZERSİZ ŞİDDETLERİNDE SEZİNLEME ZAMANI, KAN LAKTAT DÜZEYİ VE KARAR VERME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ Kurtuluş Aslan, Özcan Saygın, *Halil İbrahim Ceylan,
170 4 Aylık Basketbol Antrenmanlarının Yıldız Erkek Basketbolcularda Sürat, Çeviklik ve Sıçrama Üzerine Etkisi *Elif Öz, Çağdaş Özgür Cengizel, Elvan Öz,
171 Ritim ve Dans Eğitiminin Eğitilebilir Zihin Engelli Çocuklarda Günlük Yaşam Aktivitelerini Yapabilme Düzeyleri Üzerine Etkileri Erkan GÜLGÖSTEREN, *Nevzat DEMİRCİ, Mehmet Akif Ziyagil, Pervin TOPTAŞ DEMİRCİ,
172 CURLİNG SPORCULARINDA KAZANMA ALGISININ FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ *BAYKAL KARATAŞ, SERKAN TEVABİL AKA, GÖKHAN BAYRAKTAR, M.FATİH KARAHÜSEYİNOĞLU, METİN BAYRAM,
173 Milli Takım Kayak Sporcularının Cesaret Algılarının Belirmesi *BAYKAL KARATAŞ, SERKAN TEVABİL AKA, METİN BAYRAM, GÖKHAN BAYRAKTAR, M.FATİH KARAHÜSEYİNOĞLU,
174 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN REKREATİF ETKİNLİKLERLE SOSYALLEŞME DÜZEYLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ VE DUYGUSAL ZEKÂLARI ÜZERİNE ETKİSİ Murat KOÇYİĞİT, Murat ERDOĞDU, *Mustafa UYAR, Muhsin ÇINAR,
175 DİZ KAS KUVVETLERİ İLE DİKEY SIÇRAMA VE ÇEVİKLİK PERFORMANSLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Zait Burak AKTUĞ, *Gürkan YILMAZ,
176 FİZİKSEL AKTİVİTE SEVİYESİ İLE AKADEMİK BAŞARI VE DİKKAT DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ *Serkan İBİŞ
177 LİSEDE ÖĞRENİM GÖREN SPORCU ÖĞRENCİLERİN OKULA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ *Ümit YETİŞ
178 GÜÇLÜ ÇOCUKLAR *Anja GÜDER, Necati Cerrahoğlu, Hasan ABANOZ,
179 Bireysel Antrenör İle Çalışan ve Çalışmayan Sedanterlerin Vücut Kompozisyonu Değişiminin Karşılaştırılması Ozan Sever, Akan Bayrakdar, Ali Erdem Ciğerci, *Süleyman Gönülateş, Metin Yaman, Erdal Zorba,
180 TÜRK HOKEY OYUNCULARININ (ERKEK-KADIN) BAZI BİYO-MOTORİK ÖZELLİKLERİ VE REAKSİYON ZAMANLARININ ARAŞTIRILMASI *OKAN SARI, RECEP GÜRSOY, MEHMET DALLI,
181 Olimpiyat Oyunlarında Voleybolda Smaç Etkinliğinin İncelenmesi *Elvan ÖZ, Elif ÖZ, Çağdaş Özgür CENGİZEL,
182 SPOR FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE BESLENME YAKLAŞIMLARI *Orhan Ahmet ŞENER, osman İMAMOĞLU,
183 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE KİŞİSEL BESLENME ALIŞKANLIĞININ ARAŞTIRILMASI *Orhan Ahmet ŞENER, Osman İMAMOĞLU,
184 Erkek Halterciler ile Sedanterlerin El Parmak Phalanxı Osteometrik Değerlerinin Karşılaştırılması *Mehmet Emin YILDIZ
185 TÜRKİYE’DE ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ PROGRAMLARI *ARSLAN KALKAVAN
186 ÜNİVERSİTELERDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRENİMİ GÖREN ÖĞRENCİLERİN BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Burhan Çumralıgil, *Mehmet Fatih Şaşmaz,
187 Kadın Güreşçilerin Beden Alanlarından Doyum Düzeyleri ile Cinsiyet Rollerinin İncelenmesi *Mustafa KOÇ
188 Düzenli fitness egzersizlerinin sedanter genç kadınların seçilmiş motorik performans ve özgüven özelliklerine etkisi. *Özhan BAVLI, Gülşah TELLİ,
189 Altyapı Basketbolcularda Yaş Kategorilerine Göre Fiziksel ve Motorik Özelliklerin Karşılaştırılması *Çağdaş Özgür CENGİZEL, Elvan Öz, Elif ÖZ,
190 UEFA’nın Irkçılık – Ayrımcılık Yabancı Düşmanlığı Kapsamında Futbol Kulüplere Tavsiyeler *Necati Cerrahoğlu
191 Düzenli Fiziksel Aktiviteye Katılan ve Katılmayan Bireylerin Psikolojik İyi Olma Düzeylerinin İncelenmesi Dilek SEVİMLİ, *Murat SANRI, Levent SANGÜN,
192 FARKLI SPOR DALLARINDAKİ SPORCULARIN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ *ARSLAN KALKAVAN, Serkan HACICAFEROĞLU, Recep Fatiih KAYHAN, Halil İbrahim ÇAKIR, Büşra KARABACAK, Coşkun KESKİN,
193 Süper slow motion kuvvet antrenmanlarının kadın voleybolcuların alt ve üst ekstremite anaerobik güç düzeyine etkisinin incelenmesi *Oğuzhan YÜKSEL, Mustafa Said ERZEYEBEK, Aydın ŞENTÜRK, Sinan AKIN,
194 Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Boş Zaman Motivasyonlarının İncelenmesi *Mehmet Çebi
195 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN ÖNEMİ *YUNUS EMRE ÇİNGÖZ
196 Master Sporcularının Spora Özgü Başarı Motivasyonlarının Bazı Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi Süleyman Murat Yıldız, *Ercan Zorba, H. Nur Zorba,
197 Düzenli jimnastik antrenmanlarının çocukların seçili biyomotor becerilerine etkisi *Özhan BAVLI, Volkan DÖNMEZ,
198 Yaşlılarda Obezitenin Önlenmesinde Egzersiz ve Beslenme Davranış Değişim Süreçlerinin Etkisi *Nevzat DEMİRCİ, Erkan GÜLGÖSTEREN, Pervin TOPTAŞ DEMİRCİ, Mehmet Akif Ziyagil,
199 FİTNESS MERKEZİ ÜYELERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ F. Pervin BİLİR, *Billur YILDIRIM, Nurşen ŞAHİN,
200 Futbol Oyuncularının Temel Psikolojik İhtiyaçlar Doyumu, Fiziksel Benlik Algıları ve Yaşam Doyumu: Başarı Hedefleri Üzerine Sonuçlar Zişan Kazak Çetinkalp, *Melih Balyan,
201 Özel Yetenek Sınavları İle Alınan Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencileri İle Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencilerinin Çoklu Zeka Alanlarının Karşılaştırılması Sibel TETİK, Kerim DÜNDAR, Uğur DÜNDAR, *Süleyman GÖNÜLATEŞ, Duygu SEVİNÇ, Tansu YAAN,
202 Bayan Voleybolculara Uygulanan Kor Stabilizasyon Egzersizlerinin Denge ve Anaerobik Performansa Etkisi *Ali Cenk TORTUM, Gamze ERİKOĞLU ÖRER,
203 Erkek Voleybolcularda 8 Haftalık Pliometrik Antrenmanların Çevikliğe Etkisi *Elvan ÖZ, Barbaros ÇELENK, Özkan HAYIRLI, Elif ÖZ,
204 Genç Erkek Voleybolcularda İzokinetik Bacak Kuvveti ile Sıçrama Arasındaki İlişki Barbaros ÇELENK, *Elif ÖZ, Akif Gökhan ÖNER, Elvan ÖZ,
205 Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Serbest Zaman Tatminlerinin Değerlendirilmesi Levent Ceylan, Murat Eliöz, *Mehmet Çebi, Bade Yamak,
206 TENİS EĞİTİMİNİN 11-14 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN BAZI FİZİKSEL UYGUNLUK PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ) Yüksel SAVUCU, M.Emin DEMİRKIRAN, *C.Gülbin ESKİYECEK, Mustafa KARADAĞ, A.Serdar YÜCEL,
207 GÖRME ENGELLİ BİREYLERDE TEMEL DURUŞ EĞİTİMİNİN YÜRÜME BECERİSİ ÜZERİNE ETKİSİ *Ceren Suveren-Erdoğan, Fatmanur Er Sayın, Sibel Suveren,
208 WHO Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Formunun (Whoqol-Bref) Kazakça Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması *Baglan YERMAKHANOV, Erdal ZORBA, Mutlu TÜRKMEN,
209 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVINA BAŞVURAN ADAYLARIN AHLAKİ KİMLİKLERİ VE AKADEMİK KONTROL ODAKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ZEHRA CERTEL, *BUSE ÇELİK, ZİYA BAHADIR, MELEK KOZAK,
210 Farklı yaş gruplarındaki bireylerin fiziksel aktivite alışkanlığı ile fiziksel ve mental sağlığındaki beden kütle indeksine bağlı değişimler İnci KESİLMİŞ, *Mehmet Akif ZİYAGİL,
369 WELNESS VE FİTNESS SPOR EKİPMANLARININ TARİHSEL GELİŞİM SÜREÇLERİ *Cengiz ARSLAN
215 FİTNES BOKSU VE HAFİF DOKUNMA BOKSU *Hasan TAT, Osman İMAMOĞLU,
211 Farklı yaş gruplarındaki erkek ve kız çocukların vücut kütle indeksi ve deri kıvrımı kalınlığı arasındaki ilişki Kenan Sivrikaya, *Mehmet Akif Ziyagil, Mehmet Çebi,
212 Wellness’in veya İdeal Sağlığın Boyutları (Davetli konuşmacı) *Mehmet Akif Ziyagil
213 Rekreatif Amaçlı Spor Faaliyetlerine Katılan Kadınların İletişim Becerisi Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Spor İstanbul, Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi Örneği) Elzem BOZKURT, Mehmet DALLI, *Efecan TEZCAN,
214 Elektronik Spor Oyunlarının Spor Kavramı Üzerinden Değerlendirilmesi (Counter Strike: Global Offensive Örneği) *Efecan TEZCAN, Fatih BEKTAŞ, Elzem BOZKURT, Kaan SALMAN,
216 TERAPATİK BOKS VE FİZYOBOKS *Hasan TAT, Süleyman GÖNÜLATEŞ, Osman İMAMOĞLU,
218 GENÇ VE YETİŞKİN KADINLARIN DÜZENLİ SPOR YAPMALARINA İLİŞKİN PROBLEM VE BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİ (İSTANBUL İL ÖRNEĞİ) *MENZURE SİBEL YAMAN, MEHMET GÜÇLÜ, GÜLTEN HERGÜNER,
219 LOZAN OLİMPİYATLAR MÜZESİ VE TÜRK ZİYARETÇİLERİ *Neslihan ARIKAN
220 Üniversitede Öğrenim Gören Kadın ve Erkek Taekwondo Sporcularının Algılarına Göre Çatışma Çözme Becerilerinin İncelenmesi Taner BOZKUŞ, Zeynep EROL, *Mevlüde ALTUN,
221 İki Otizmli Yüzücünün Açık Deniz Yüzme Yarışındaki Uyum Sürecinin Değerlendirilmesi *Duran Arslan, Mehmet Özsarı, Kerem Arda, Mustafa Altuntaş, Şaziye Senem Başgül,
222 REKREASYONEL FİZİKSEL AKTİVİTE VE SAĞLIK: KATILIM MODELLERİ *Bülent Gürbüz
223 KARADA UYGULANAN İZOMETRİK EGZERSİZLERİN 12-14 YAŞ ARASI AMPUTELİ YÜZÜCÜLERİN YÜZME PERFORMANSINA ETKİLERİ *Duran Arslan, Mustafa Altuntaş, Mehmet Özsarı, Kerem Arda,
224 Rekreatif Faaliyetlere Katılan 9-14 Yaş Grubunun Benlik Saygısı Ve Sosyalleşme Düzeylerinin İncelenmesi *Muhsin Çınar, Murat Erdoğdu,
225 Kişilerarası İletişim Bağlamında Rekreatif Faaliyetlere Katılan Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Sosyalleşme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Murat Erdoğdu, Murat Koçyiğit, *Muhsin Çınar, Mustafa Uyar,
226 Dar alan oyunlarında futbola özgü teknik aktiviteleri uygulama düzeylerinin fonksiyonel hareket tarama testleri ve kuvvet düzeyleri ile ilişkileri *Faik VURAL, Çağlar EDİS,
227 REKREASYON VE SPOR ALANLARINDA YAPILAN ARAŞTIRMALAR ÜZERİNE İNCELEME *Aytekin Hamdi Başkan, Muhammed GÜNER, Ömer GÜZEL, Merve AKTAŞ, Erdal ALACA, Hande Uludağ Başkan,
228 Spor Lisesi ve Diğer Liselerde Okuyan Bireylerin Spora Katılım Güdülerinin Belirlenmesi (Iğdır İli Örneği) Alper Cenk GÜRKAN, *Mehmet Ali ÖZTÜRK,
229 YAŞAM BOYU SPOR VE REKREASYON ALANLARINDA YAPILAN ARAŞTIRMALAR ÜZERİNE İNCELEME *Aytekin Hamdi BAŞKAN, Ferit Andaç ATEŞ, Sena KARAKOÇ, Kayhan AKAT, Çağrı Akkaya, Hande Uludağ Başkan,
230 REKREASYON VE SPOR SOSYOLOJİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA *Aytekin Hamdi Başkan, Mehmet Akif Ziyagil, Ömer Güzel, Merve Aktaş, Süleyman Gönülateş, Hikmet Türkay,
231 ÖZEL SPOR MERKEZLERİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN İNCELENMESİ *Selçuk Bora ÇAVUŞOĞLU, Ataman TÜKENMEZ, Hande AYANCI, Cemal GÜLER,
232 Antalya’da Bazı Liselerde Bulunan ve Farklı Branşlarda Yer Alan Sporcular ile Sedanterlerin El Tercihi ve Okul Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Recep GÜRSOY, *Tolga ALTUĞ, Özcan SAYGIN, Mehmet DALLI,
233 Lise Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi Ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi *Tolga ALTUĞ, Özcan SAYGIN, Recep GÜRSOY,
234 BİLİŞSEL KAÇINMA VE BİLİŞ İHTİYACI: SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ *Nuri Berk Güngör, Serkan Kurtipek, Fatih Yenel,
235 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI YÖNELİMLERİ VE ÖZ BİLİNÇ DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ Serkan Kurtipek, *Nuri Berk Güngör, Fatih Yenel,
236 Yıldız Bayanlar Boks Milli Takımının Avrupa Şampiyonasına Hazırlık Kampı Süresince Bazı Fiziksel ve Biyomotor Parametrelerinin İncelenmesi *Raif ZİLELİ, Mehmet SÖYLER,
237 Düzenli yarışma ve antrenmanlara katılan okçuların fiziksel ve antropometrik özelliklerinin incelenmesi *BAHAR LAĞAP, Murat Akyüz, Öznur Akyüz, Atakan Çağlayan,
238 Romatolojik Hastalığı Olan Bireylerde Beden Kitle İndeksinin Solunum Kas Kuvveti Üzerine Etkisi *FULDEN SARİ, NURTEN GİZEM TORE, DEVRİM CAN SARAÇ, SONGÜL BAĞLAN YENTÜR, DERAN OSKAY,
239 YILDIZ ERKEK BASKETBOLCULARINA UYGULANAN ÇABUK KUVVET ÇALIŞMALARININ BAZI FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PARAMETRELERE ETKİLERİ *Ömer Zambak
394 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİNDE YAŞADIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ *Fikret ALINCAK
240 SPOR EĞİTİMİNİN 6-17 YAŞ OTİSTİK ÇOCUKLARDA DUYUSAL ve DAVRANIŞ PROBLEMLERİNE ETKİSİ EMRE GÖK, *ZEKİYE BAŞARAN,
241 YAŞLILARDA KUVVET ANTRENMANI *Alper ASLAN
242 Romatolojik Hastalılığı Olan Bireylerin Fonksiyonel Egzersiz Kapasitesinin Sağlıklı Bireylerle Karşılaştırılması *Nurten Gizem TORE, Fulden SARİ, Devrim Can SARAÇ, Songül BAĞLAN YENTÜR, Deran OSKAY,
243 Romatolojik Hastalığı Olan Bireylerde Fonksiyonel Egzersiz Kapasitesinin Hastalık Durasyonu İle İlişkisinin Değerlendirilmesi *Nurten Gizem TORE, Fulden SARİ, Songül BAĞLAN YENTÜR, Devrim Can SARAÇ, Deran OSKAY,
244 Farklı Branşlardaki Sporcularda Parmak Uzunlukları, El Alanları ve El Kavrama Kuvvetleri Arasındaki ilişkinin Cinsiyet Farklılığı Açısından Değerlendirilmesi *Defne Öcal KAPLAN
245 Olimpik Halter Kaldırışlarının Bazı Biyomekanik Ölçümlerinde Kullanılan Android BarSense Yazılımının Geçerliği İzzet İNCE, Gökhan ÇALIŞKAN, *Ercan AYILGAN,
246 SPOR EĞİTİMİ ALMA VE KİLO DÜŞMEDE ÖĞRENCİLERİN NEDENSEL YÜKLEMELERİ *Feyzullah KOCA, Osman İMAMOĞLU, M Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL,
247 Genç Yetişkinlerde Obezite Cerrahisinin Psikolojik Durum ve Fiziksel Aktivite Düzeyi Üzerine Etkisi Bahar KÜLÜNKOĞLU, Neslihan FIRAT, *YASEMİN AKKUBAK,
248 KADIN TEKVANDO VE KARATECİLERDE KİLO DÜŞME DAVRANIŞLARI Osman İMAMOĞLU, *Feyzullah KOCA, Hasan TAT,
249 FUTBOL HAKEMLİĞİ VE TEKNOLOJİ *LALE ORTA
252 Romatolojik Hastalığı Olan Bireylerin Fiziksel Aktivite Düzeyleri *Fulden Sari, Nurten Gizem TORE, Songül BAĞLAN YENTÜR, Devrim Can SARAÇ, Meltem KOÇ, Deran OSKAY,
250 Düzenli Fiziksel Egzersiz Yapan ve Yapmayan Üniversite Öğrencilerinin İyilik Hali Düzeylerinin Karşılaştırılması *Özgü İNAL, Serkan PEKÇETİN,
251 Üniversite Öğrencilerinin Beden Kompozisyonu ve Yaşam Kalitelerinin Fiziksel Aktivite Düzeyine Göre Değerlendirilmesi *Duygu Yildirim, Ozcan Saygin, Recep Gursoy, Halil Ibrahim Ceylan,
253 Farklı Branşlarda Okul Sporlarına Katılan Öğrencilerin Sosyal Görünüş Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi GÜLTEN HERGÜNER, *SERHAT TURAN, ÇETİN YAMAN,
254 OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA CİMNASTİK İLE DUYU ALGI BÜTÜNLEME VE MOTOR KOORDİNASYONUN GELİŞTİRİLMESİ Betül AKYOL, *Nazlı Nehir ÜNAL, Burak CANPOLAT,
255 LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN SPORDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) A. Serdar YÜCEL, İsa ÇİFTÇİ, *Canan Gülbin ESKİYECEK, Çetin TAN, Yüksel SAVUCU,
256 PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ *Ali Yiğit KOCABIÇAK, Özcan SAYGIN, Sümmani EKİCİ,
257 Otizm Farkındalığında Sanal Gerçeklik Uygulamaları *Çağrı ARI, Beyza Merve AKGÜL, Suat KARAKÜÇÜK,
258 GENÇ ERKEK SPORCULARDA SERUM HOMOSİSTEİN, ADMA, NEOPTERİN VE OKSİDATİF STRES DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ *Sema CAN, Erkan DEMİRKAN, Emre AVCI,
259 12 HAFTALIK YÜZME EGZERSİZLERİNİN 10-12 YAŞ GRUBUNDAKİ YÜZÜCÜLERDE BAZI FİZYOLOJİK PARAMETRELERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Yıldırım Gökhan GENCER, *Emre Can IĞDIR, Serdar ŞAHİN,
260 ERCİYES KAYAK MERKEZİNDE REKREATİF AMAÇLI SNOWBOARD VE ALP DİSİPLİNİ KAYAK YAPAN BİREYLERDE YARALANMA DURUMLARININ İNCELENMESİ *Emrah YILMAZ, Gökmen ÖZEN, Abdulsamet EFDAL, Hürmüz KOÇ,
261 8 HAFTALIK PLİOMETRİK ANTRENMANIN YÜZÜCÜLERDE BAZI FİZYOLOJİK PARAMETRELERE VE PERFORMANSA ETKİSİ Yıldırım Gökhan GENCER, *Emre Can IĞDIR, Serdar ŞAHİN,
262 Adölesanlarda Sportif oyunlar lipid profilini etkiler mi? Vedat Çınar, *Taner Akbulut, Zarife Pancar, Yakup Kılıç,
263 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMEN ADAYLARININ LİDERLİK STİLLERİNİN İNCELENMESİ *Öznur AKPINAR, Selahattin AKPINAR, Hacı Murat ŞAHİN, Figen ŞAHİN,
264 Puberte Dönemindeki Erkek Güreşçilerin Somatotip Yapılarının İncelenmesi Salih Öner, Vedat Çınar, *Taner Akbulut, Zarife Pancar,
265 SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ *Selahattin AKPINAR, Öznur AKPINAR, Murat BAY, Sinan DİNÇ,
266 Futbolcularda Çeviklik ve Reaksiyon Zamanı İlişkisi Ahmet MOR, Gökhan İPEKOĞLU, Kürşat ACAR, Kadir BAYNAZ, *Cansel ARSLANOĞLU, Erkal ARSLANOĞLU,
267 Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Zaman Yönetimi Becerilerinin İncelenmesi *Cansel ARSLANOĞLU
268 İZCİLİK FAALİYETLERİNE KATILAN ÖĞRENCİLERİN SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ Tonguç Osman MUTLU, *Ali Ağılönü, Yavuz Öntürk, Asil ÇETİNKAYA,
269 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE SEVİYELERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ *Mehmet Bülent ASMA, Yıldırım Gökhan GENCER,
270 Farklı mevkilerde görev alan adölesan kadın voleybolcuların sezinleme zamanı ve reaksiyon zamanı performansların karşılaştırılması *Ahmet Rahmi Günay, Halil İbrahim Ceylan, Filiz Fatma Çolakoğlu, Özcan Saygın,
271 SPOR MÜZELERİNİN SPOR TURİZMİNDEKİ YERİ: İNGİLTERE ÖRNEĞİ *Neslihan ARIKAN
272 BİREYSEL VE TAKIM SPORCULARININ BESLENME ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ YASEMİN FUNDA AKYÜZ, ÖZCAN SAYGIN, RECEP GÜRSOY, *AYKUT AKSU,
273 CİNSİYET VE SPOR BRANŞININ SEZİNLEME ZAMANI PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Halil İbrahim Ceylan, *Ahmet Rahmi Günay, Recep Gürsoy, Kürşat Hazar,
274 Elit Erkek ve Kadın Haltercilerin Müsabaka Haklarındaki Başarı Düzeylerinin Karşılaştırılması ve Takım Sıralamasına Etkisinin İncelenmesi İzzet İNCE, *Ercan AYILGAN,
275 SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ÇOCUKLARIN SEÇİLMİŞ FİZİKSEL UYGUNLUK ÖZELİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI *AYKUT AKSU, ÖZCAN SAYGIN, KÜRŞAD KARACABEY, YASEMİN FUNDA AKYÜZ,
276 10 – 14 YAŞ GRUBU ERKEK BASKETBOLCULARDA UYGULANAN SEKİZ HAFTALIK PLİOMETRİK ANTRENMANLARIN SEÇİLMİŞ BAZI FİZİKSEL PARAMETLERİ ÜZERİNE ETKİSİ MUZAFFER SELÇUK, Vedat ÇINAR, *Mücahit SARIKAYA, Salih ÖNER,
277 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ÖZ-YETERLİLİK ALGILARININ İNCELENMESİ *Öznur AKPINAR, Selahattin AKPINAR, Mustafa Yaşar ŞAHİN, Sinan DİNÇ,
278 Üniversite öğrencilerinde fiziksel aktivite düzeyi ve egzersiz bariyerlerinin araştırılması *Yasemin AKKUBAK, Şeyda TOPRAK ÇELENAY, Ahmet BEĞDE, Habib ÖZSOY,
279 Futbolcularda Dominant ve Non-Dominant Bacakların Kas-Yağ Analizi *Ahmet MOR
280 AMATÖR BAYAN FUTBOLCULARDA PROPRIOSEPTIF EGZERSİZLERİN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ Muharrem Gökhan Beydağı, *Zilan Bazancir, Burcu Talu,
282 ÖĞRETMENLERDE İŞKOLİKLİĞİN BOŞ ZAMAN YÖNETİMİNE ETKİSİ *Ümit Doğan Üstün, Erdal Zorba, Neslişah Aktaş Üstün, Gül Eda Burmaoğlu,
283 DİRENÇ ANTRENMANLARININ VÜCUT KOMPOZİSYONUNA ETKİSİ *Abdüsselam TURGUT, Hasan Erdem MUMCU, Serhat VAROL,
284 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SPORTMENLİK YÖNELİMLERİ: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Yeliz ERATLI ŞİRİN, F. Pervin BİLİR, *Nurşen ŞAHİN,
285 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN MUTLULUK DÜZEYLERİ İLE YAŞAM DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ HANDE İNAN, *FATİH MURATHAN, MEHMET KARTAL,
286 ATLETİZM BRANŞINDAKİ SPORCULARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN BAŞARI MOTİVASYONUNA ETKİSİNİN İNCELENMESİ *EMRAH ZORLU, GÖZDE ALGÜN DOĞU, BAKİ YILMAZ,
287 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEDEF BAĞLILIĞI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ MEHMET KARTAL, HANDE İNAN, *FATİH MURATHAN,
288 Futbol Maçlarına Verilen Biyokimyasal Cevapların ve Kinematik Verilerin Genç ve Orta Yaş Rekreatif Katılımcılarda İncelenmesi *Alper ASLAN, Yaşar SALCI, Bilal BİÇER, Nazan SAVAŞ, Nizami DURAN,
289 ALP DİSİPLİNİ KAYAKÇILARDA FEMUR İNKLİNASYON AÇISININ İNCELENMESİ Emrah YILMAZ, Gökmen ÖZEN, *Abdulsamet EFDAL, Faruk YAMANER,
290 Dayanıklılık Egzersizi Sonrası Plazma Epinefrin ve Norepinefrin Salınımının İncelenmesi *Gökhan İPEKOĞLU, Cansel ARSLANOĞLU, Kadir BAYNAZ, Kürşat ACAR, Ahmet MOR, Erkal ARSLANOĞLU,
291 10 Günlük Yoğun Antrenman Döneminin Tenisçilerde Bazı Kan Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi Muzaffer SELÇUK, Vedat ÇINAR, *Mücahit SARİKAYA, Salih ÖNER,
292 Evaluation of adrenocorticotropic hormone and cortisol responses to endurance exercise *Gökhan İPEKOĞLU
293 240,120 ve 60°/sn’LİK İZOKİNETİK HIZLARDA YAPILAN GÜÇLENDİRME ANTRENMANININ KALP HIZI DEĞİŞKENLİĞİ ÜZERİNE AKUT ETKİSİ Gülin FINDIKOĞLU, Burak ÖZKAN, *Ayşegül YAPICI,
294 MÜLTECİ ÇOCUKLARIN SOSYAL UYUM SÜRECİNDE SPORUN ROLÜ Mustafa Önder ŞEKEROĞLU, Bengü ŞEKEROĞLU, *Özgür DOĞAN,
296 SPOR YAPAN VE SPOR YAPMAYAN ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNE-BABALARIN DURUMLUK ve SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI *BÜŞRA ULUTÜRK, ÖZCAN SAYGIN, RECEP GÜRSOY, KAMİL ÇETİN,
295 SPORCULARDA ALGILANAN OPTİMAL PERFORMANS DUYGU DURUMU VE SÜREKLİ SPORTİF KENDİNE GÜVEN DUYGUSU İLE SPORTİF KİMLİK ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENESİ TOLGA KARAKAŞ, MEHMET DALLI, RECEP GÜRSOY, *BÜŞRA ULUTÜRK,
297 Total Diz Artroplasti Cerrahisi Geçiren Hastalarda Yaş ve BKİ'nin Denge ve Performans Üzerine Etkisi *Devrim Can Saraç, Bayram Ünver,
298 Görsel Eğitim: Spor Salonlarındaki Aynaların Eğitimdeki Rolü *Gizem CEYLAN, Melike TAŞBİLEK YONCALIK,
299 Sezon Öncesi Ve Sezon Ortası Futbolcuların Dikey Sıçrama, 10 m. ve 30 m. Sürat Sonuçlarının Değerlendirilmesi. *Ömer Zambak
301 LİSE VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİNİN CİNSİYETE GÖRE İNCELENMESİ *Ümit Çolakoğlu, Özcan Saygın, Hakan ÜNAL,
302 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL AĞ KULLANIMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ *Aygül ÇAĞLAYAN TUNÇ, Dursun Ali AYDIN, Hikmet TÜRKAY, Mehmet GÜÇLÜ,
303 BOSU TOPU GÖVDE STABİLİTE EGZERSİZİNİN ERKEK DÖVÜŞ SPORCULARINDA DENGE ÇEVİKLİK VE KUVVETE ETKİSİ Emrah ÖZDEMİR, *Erkan BİNGÖL, Ali TEKİN, Muhsin DURAN,
304 8 HAFTALIK ENTEGRE SU-KOR ANTRENMAN PROGRAMININ AMATÖR FUTBOLCULARIN DENGE VE KUVVET PARAMETRELERİNE ETKİSİ *Emrah ÖZDEMİR, Ali TEKİN, Yunus Emre ÜSTGÖRÜL, Muhsin DURAN,
305 FLORA, FAUNA TURİZMİ VE HEDİYELİK EŞYA YAPIMINDA YUSUFELİ ÖRNEĞİ Fatih BEKTAŞ, Sabiha KAYA, *Hamdi ALKAN,
306 BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN BASKETBOL TAKIMININ 2016/2017 SEZONU FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSININ İNCELENMESİ Kemal GÖRAL, *Kaan SALMAN, Taner ALTON,
307 ARTİSTİK CİMNASTİK BRANŞINA YENİ BAŞLAYAN ÇOCUKLARDA FARKLI ANTRENMAN YAKLAŞIMLARI *Ceren Suveren-Erdoğan
308 AİLELERİNDEN FARKLI İLLERDE YAŞAYAN SPOR BİLİMLERİ AKADEMİSYENLERİNİN MESLEKİ AİDİYET DUYGULARININ BELİRLENMESİ Hayrettin Gümüşdağ, *Yeşim Karaç,
310 ADNAN MENDERES ÜNIVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN EGZERSİZ DAVRANIŞ BİÇİMLERİNİN BELİRLENMESİ *HALİL TANIR, ERKAN ÇETİNKAYA, EMRAH ATAY, MEHMET ÖZDEMİR,
311 REKREATİF ETKİNLİKLERİN EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN YAŞAM KALİTELERİNE ETKİSİ *ZEKIYE BASARAN, SERAP ÇOLAK, RIZA ERDAL, DİLEK ÇİLEK,
312 SPORCULARIN UYKU KALİTESİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ Fatih SARISOY, *Sefa LÖK, Neslihan LÖK,
313 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ İÇİN KULLANILAN METAFORLAR *Kubilay ÖCAL, Adem KARATUT,
314 ALZHEİMER HASTALIĞINA SAHİP BİREYLERDE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ İLE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ *Neslihan LÖK, Fatih SARISOY, Sefa LÖK,
315 DÜZENLİ FİZİKSEL EGZERSİZİN OBEZ BAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİN METABOLİK PROFİLİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Hayrettin Gümüşdağ, Alpaslan Kartal, *Yeşim Karaç,
316 SERBEST ZAMAN FİZİKSEL AKTİVİTE KISITLAYICILARININ KİŞİLİK TİPLERİ VE HAYAT DOYUMU İLE İLİŞKİSİ *Kubilay ÖCAL, Günseli DUMAN,
317 Fair Play Ödüllerinin Cinsiyet Açısından Değerlendirilmesi *Didem Gülçin KEMEÇ, Mehmet GÜNAY, Emre ÇAVDAR,
318 Sağlıklı Genç Bireylere Uygulanan Kombine Kuvvet ve Dayanıklılık Antrenmanının Fiziksel Performans Parametreleri Üzerine Etkisi *Pelin AKSEN CENGİZHAN
319 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DOPİNG BİLGİ DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ Hayrettin Gümüşdağ, Alpaslan KARTAL, *Yeşim Karaç,
320 Kronik Ağrılı Hastalarda Ağrı Kabulü ile Diğer Psikososyal Faktörler Arasındaki İlişki Meltem KOÇ, *Devrim Can Saraç, Zeynep Tuna, Nurten Gizem Töre, Fulden Sari, Songül Bağlan Yentür, Deran Oskay,
321 TÜRKİYE KADINLAR FUTBOL LİGİ’NİN TARİHÇESİ *LALE ORTA
322 FİZİKSEL AKTİVİTE VE BENLİK GELİŞİMİ *Gökhan BAYRAKTAR
323 FİTNESS-WELLNESS MERKEZLERİNİN FARKLI PARAMETRELERE GÖRE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN İNCELENMESİ: ÇANAKKALE ÖRNEĞİ *Abdulmenaf KORKUTATA, Bilgetekin Burak Günar, Fatma Öztürk,
324 SPOR VE SANAT EĞİTİMİ ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN ENGELLERİNİN ARAŞTIRILMASI *Özlem DEMİRTAŞ, Gülten İMAMOĞLU, Hasan Erdem MUMCU,
325 SANAT VE SPOR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN UYUM DÜZEYLERİNE ETKİSİ *Özlem DEMİRTAŞ, Gülten İMAMOĞLU,
326 Üst Düzey Üniversiteli Taekwondocuların Sosyal Görünüş Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi Ebru Olcay Karabulut, *Levent Var, Murat Atasoy, Sevde Mavi Var,
327 Taekwondocuların Olumsuz Değerlendirilme Korkularının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ebru Olcay Karabulut, *Sevde Mavi Var, Levent Var, Murat Atasoy,
328 Süper Amatör Futbol Liginde müsabakaları iç sahada oynamak önemli bir avantaj mıdır? Kemal GÖRAL, Ender YANIK, *Havva Nur ZORBA,
329 BASKETBOLCULARDA ÇEVİKLİK, BEDEN KÜTLE İNDEKSİ, DİKEY SIÇRAMA VE DENGE PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ *Kaan SALMAN, Kemal GÖRAL, Özcan SAYGIN, Efecan TEZCAN,
330 Popüler Bir Destinasyonda, Tatilde Boğulmak: Antalya Örneği. *İlkay Orhan, Adnan Turgut,
331 GENÇ YETİŞKİN BİREYLERDE AĞRI, FİZİKSEL AKTİVİTE VE KİNEZYOFOBİ ARASINDAKİ İLİŞKİ *Zilan Bazancir, Hakan Apaydın, Muharrem Gökhan Beydağı,
332 GENÇ YETİŞKİN BİREYLERDE AĞRI BÖLGESİ KİNEZYOFOBİ DÜZEYİNİ ETKİLER Mİ? *Zilan Bazancir, Hakan Apaydın, Muharrem Gökhan Beydağı,
333 Elit Sporcularda Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim ve İskelet Kas Geni Alfa-Aktinin 3 Gen Polimorfizminin İncelenmesi *Tevfik Cem AKALIN, Erdal ZORBA,
334 Elit Türk Güreşçilerin ACE ve eNOS Gen Polimorfizminin İncelenmesi *Mustafa GÜMÜŞ, Kadir GÖKDEMİR,
335 SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE AĞRI VE KİNEZYOFOBİ DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ *Zilan Bazancir, Hakan Apaydın, Muharrem Gökhan Beydağı,
336 FARKLI İLLERDE YAŞAYAN SPOR BİLİMLERİ AKADEMİSYENLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Hayrettin GÜMÜŞDAĞ, *Bekir Barış CİHAN,
337 Beşiktaş Mogaz Hentbol Takiminin 2014/2015 Ehf Şampiyonlar Ligi Performansinin Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi *Kemal GÖRAL, Ercan ZORBA, Rıfat GÜZELLER,
338 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM KALİTESİ VE YAŞAM DOYUM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Erdal ZORBA, Mutlu TÜRKMEN, *Hayri AKYÜZ, İsmail KARATAŞ,
339 REKREASYON BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN YÖNETİMİ İLE AKADEMİK BAŞARILARINI ETKİLEYEN ÖRGÜTSEL FAKTÖRLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Fatih YAŞARTÜRK, *Hayri AKYÜZ, İsmail KARATAŞ,
340 Bocce (Petank) Sporcularının Duygusal Zeka Düzeylerinin, Akademik Erteleme Davranışları Üzerine Etkisinin İncelenmesi Murat SARIKABAK, *Mert AYRANCI, Ender EYUBOĞLU, Rıdvan KIR, Ali Asker RECEP,
341 Dayanıklılık Antrenmanları Sonucu Plazma Hacim Değişiklikleri Ve Performans İlişkisi *Uğur DÜNDAR, Sibel TETİK, Kerim DÜNDAR, Süleyman GÖNÜLTEŞ, Tansu YAAN,
342 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SERBEST ZAMAN TATMİNİ VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ *Fatih YAŞARTÜRK, Hayri AKYÜZ, Süleyman GÖNÜLATEŞ,
343 Amatör Futsal Sporcuları ve Rekreatif Amaçlı Spor Yapan Kadınların Reaksiyon Zamanının İncelenmesi *Ayça GENÇ, M.Furkan ŞAHİN, M.Fatih Bilici, Savaş GENÇ, Hande ULUDAĞ BAŞKAN,
344 Core Antrenmanın 14-16 Yaş Grubu Bayan Voleybolcuların Sıçrama Kuvveti ve Bazı Motorik Özellikleri Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi Ö.Faruk BİLİCİ, Muzaffer SELÇUK, *M.Fatih BİLİCİ,
345 Muş İlinde Amatör Futbol Takımlarının Alt Yapısında Oynayan Kalecilerin Diğer Mevkilerde Oynayan Futbolculara Göre Dominant El Reaksiyon Zamanının İncelenmesi *M.Furkan ŞAHİN, M.Fatih BİLİCİ, Ayça GENÇ, Savaş GENÇ,
346 Elit Muay-Thai’cilerde Fonksiyonel Antrenmanlarının Bazı Fiziksel ve Vücut Komposizyonu Üzerine Etkisi Oğuzhan YÜKSEL, Mustafa Said ERZEYBEK, Aydın ŞENTÜRK, *Sinan AKIN,
347 Elit Muay-Thai’cilerde Fonksiyonel Antrenmanlarının Dinamik Denge Üzerine Etkisi Oğuzhan YÜKSEL, Aydın ŞENTÜRK, Mustafa Said ERZEYBEK, *Sinan AKIN,
348 AKTİF VE PASİF ISINMANIN ESNEKLİK, ANAEROBİK GÜÇ ve KUVVETE ETKİSİ *serkan HAZAR, Metin POLAT, Çilem KAYA, Güldane CANSU,
349 18-30 YAŞ ARASI VOLEYBOLCULARDA SAĞ VE SOL BACAKLARININ DENGE AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Atakan ÇAĞLAYAN, *Bahar LAĞAP,
350 FİZİKSEL HAREKETLİLİK İÇEREN OYUNLARIN 11-14 YAŞ GRUBU ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞINA ETKİSİ *Zekihan HAZAR, MUHSİN HAZAR,
351 ÖZEL BEDEN EĞİTİMİ YAYGINLAŞTIRMA HAREKETİNDEN BİR KESİT SUNUMU: ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİNİN SPORTİF PROFİLİ *Ekrem Levent İlhan
352 TÜRK TOPLUMLARINDA ÇEVGEN/ÇÖĞEN/ÇEVGAN/POLO OYUNU *Hediye İLGEN, Taner BOZKUŞ, Çağrı ÇELENK, Hasip CANA, Mustafa Karakuş, Mehmet Ali Öztürk,
353 FUTBOL HAKEMLERİNİN SPORUN MEDYADA YANSIYIŞ BİÇİMLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Hüseyin ÖZTÜRK, *Zeynep Yılmaz Öztürk, Kübra Çakallı,
354 Sporun Kişilik Özellikleri ile Yaratıcılık Alanlarına Etkisi Elif TOP, *Mustafa AKIL,
355 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN KİMLİĞİ İLE MESLEĞİ TERCİH ETME NEDENLERİ *MELEK KOZAK, ZEHRA CERTEL, ZİYA BAHADIR, BUSE ÇELİK,
356 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞSEL ESNEKLİK VE HOŞGÖRÜ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ZİYA BAHADIR, ZEHRA CERTEL, *MELEK KOZAK, BUSE ÇELİK,
357 BİREYSEL SPOR ANTRENÖRLERİNİN VE ANTRENÖR ADAYLARININ DOPİNG BİLGİ DÜZEYLERİ VE DÜŞÜNCELERİ *BUSE ÇELİK, ZEHRA CERTEL, ZİYA BAHADIR, MELEK KOZAK,
358 Voleybolculara Uygulanan Üst Ekstremite Akut Vibrasyonun Vuruş İsabeti ve Hızı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi *Kerimhan Kaynak, Metin Polat,
359 Elit Voleybolcularda Akut Vibrasyon Uygulamalarının Çeviklik ve İvmelenme Üzerindeki Etkisi Alpaslan Yılmaz, *Osman Dişçeken, Mehmet Şerif Ökmen, Asiye Melik Kızılin, Yahya Polat,
360 Stabil Olmayan Zeminde Yapılan Kalistenik Egzersizlerin Statik Ve Dinamik Denge Üzerine Etkisi *Akan Bayrakdar, Merve Karaman, Gökmen Kılınçarslan, Harun Genç, Yağmur Yıldız, Erdal Zorba, Metin Yaman,
362 Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri Bölümlere Göre Liderlik Davranışlarının İncelenmesi Reşat SADIK, Nurgül TEZCAN, *Savaş DUMAN, Yavuz ÖNTÜRK,
361 Yüksek Öğretim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi *Yavuz ÖNTÜRK, Kürşat KARACABEY, Selçuk ÖZDAĞ, Savaş DUMAN, Nurper ÖZBAR, Yunus Emre ÜSTGÖRÜL,
363 ÖZEL SPOR MERKEZİ ÜYELERİNİN SPORA KATILIM GÜDÜLERİ VE TÜKETİCİ TATMİNİ ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ *Ercan POLAT, Kadir YILDIZ, H.Birol YALÇIN,
364 Elit Kadın Tekvandocuların Reaksiyon Zamanlarının İncelenmesi Ergün Çakır, *Gökhan İpekoğlu, Kadir BAYNAZ, Erkal Arslanoğlu,
365 İYİLİK HALİ YILDIZ MODELİNDE EGZERSİZİN POTANSİYEL ROLÜ *Atakan YAZICI, Murat KARAKAYA, Akan BAYRAKDAR, Erdal ZORBA,
366 SPORUN SANAL EVRİMİ: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE E-SPOR KAVRAMI *Deniz Dinçsoy, Hamza KAYA BEŞLER, Uğur SÖNMEZOĞLU,
367 ANTRENÖRLERİN ROL ÇATIŞMASI İLE ROL BELİRSİZLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ *Pınar Karacan Doğan, Yakup Akyel,
368 Doğa Sporlarıyla İlgilenen Bireylerin Yaşam Amaçları ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi *Kadir YILDIZ, Pınar GÜZEL, Ercan POLAT,
370 SPOR EĞİTİMİ VEREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKREDİTASYONUN ÖNEMİ Mustafa Önder ŞEKEROĞLU, Bengü ŞEKEROĞLU, *Özgür DOĞAN,
386 ELİT SPORCULARDA DENGE VE ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLERİN İLİŞKİSİ Ahmet Gökhan Yazıcı, Deniz Bedir, *Ozan Sever,
371 MERSİN ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ *Mehmet KUMARTAŞLI, ÖZERDİNÇ, A. Yavuz AKINCI,
372 Rekreasyonel Fıtness Merkezlerinin Algılanan Ve Beklenen Hizmet Kalitelerinin Cinsiyetlere Göre İncelenmesi Ve Karşılaştırılması (Iğdır İli Örneği) Mehmet Ali ÖZTÜRK, *Özer SAĞLAM, Bahtiyar BAKIR,
373 Yerli turistlerin Nevşehir –Kozaklı bölgelerindeki termal kaplıca tercihlerindeki faktörlerin ve bölgedeki rekreatif etkinliklerin yeterlilik durumlarının incelenmesi *Mustafa Karakuş, Abdusselam Köse, Nazmi Sarıtaş,
374 Çocukluk Obezitesi *Mustafa GÜMÜŞ
375 Kadın ve Erkek Futbolcuların Açık Beceri Çabukluk (Reaktif Çabukluk) Performanslarının Karşılaştırılması *Ahmet ALPTEKİN, Halit EGESOY, Bülent AĞBUĞA,
376 Futbol Yeteneği Belirlemek İçin Aday Gösterme Ölçeğinin Türkçe Formunun Kültürlerarası Geçerliği *Ender ŞENEL, Juan Carlos Pastor-Vicedo, Mevlüt YILDIZ, Alejandro Prieto-Ayuso,
377 Düzenli Olarak Futbol Antrenmanı Yapan Öğrenciler İle Hiçbir Sportif Faaliyette Bulunmayan 12 Yaş Erkek Öğrencilerin Aerobik Güçlerinin Karşılaştırılması *Gökhan Korkmaz, Ayşegül Yapıcı,
378 SPOR BİLİMLERİ VE HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ *Özgür Özdemir, İlkay Orhan, Burak Nazlı, Soner ÖZDEMİR,
379 İLKÖĞRETİM VE LİSE DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: (Niğde İli Örneği) Burak Doğan, *Ercan POLAT, Zekihan Hazar,
380 SPOR LİSESİ ÖĞRENCİLERİ VE SPOR MERKEZİ ÜYELERİNİN SPORA KATILIM MOTİVASYONLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ *Ercan POLAT, serkan hazar, Yağmur EKER,
381 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU İLE EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ ERCAN POLAT, SERKAN HAZAR, *ZEKİHAN HAZAR,
382 “Beyin Molası” Uygulamalarının Bütünsel Gelişim Üzerine Etkileri: Nevşehir Örneği *Fatma SAÇLI UZUNÖZ, Abdulkadir UZUNÖZ,
384 Elit Voleybolcularda Akut Vibrasyon Uygulamalarının Çeviklik ve İvmelenme Üzerindeki Etkisi Alpaslan Yılmaz, *Osman Dişçeken, M. Şerif Ökmen, A. Melik Kızılin, Yahya Polat,
387 Otizmli çocuğu olan anne ve babaların demografik özellikleri ile fiziksel aktivite düzeyi ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki Gökçe Gürbüz, *Mehmet Akif Ziyagil, Nevzat Demirci, Erkan Gülgösteren,
389 Plazma Hacim Değişikliği ile Üre ve Kreatinin İlişkisi *Sibel TETİK
390 Futbol ve Basketbol Oyuncularının Reaksiyon Zamanlarının Karşılaştırılması *SEZEN ÇİMEN POLAT
391 İP ATLAMA EGZERSİZİNİN ISINMA VE SIÇRAMA PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ *BAHAR ATEŞ, EBRU ÇETİN,
392 DÜZENLİ BRANŞ EĞİTİMİ ALAN FUTBOL VE BASKETBOLCU ÇOCUKLARIN SIÇRAMA PERFORMANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI *İmdat Yarım, Bahar Ateş,
393 10 ve 12 YAŞ ARASINDAKİ BASKETBOLCULARDA BACAK UZUNLUĞUNUN SIÇRAMA PERFORMANSINA ETKİSİ *Ebru Çetin, İmdat Yarım,
395 Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı Dersine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi Fikret ALINCAK, *Uğur ABAKAY,
18 Comparing Domain Physical Activity Efficacy Level between Turkish Adolescent Girls and Boys *Fatih ÇATIKKAŞ
403 Ekstra Ağırlık İle Yapılan Orta Mesafe Koşularda Sodyum Bikarbonat Alımının Performans Üzerine Etkisi *İsmail DUT
404 Çin Toplumunun Geleneksel Güreşi Juedi *Ünsal Tazegül
405 Çin Toplumunun Geleneksel Polo Sporu jiju *Ünsal Tazegül
408 ÜNİVERSİTELER ARASI SPOR MÜSABAKALARINDA YARIŞAN SPORCULARIN HEDEF YÖNELİMLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Kübra Karaca
409 Derin Beyin Egzersizleri *Oğuzhan Gözek
410 AKILLI TELEFONLARDA YÜKLÜ ADIM SAYAR PROGRAMLARININ TUTARLILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ *Mehmet Emin Yıldız
* Sunum yapacak yazar